CASE – Företagande.se
Lingmill skriver viktiga nyheter nyheter om företagsklimatet för Företagande.se – på lokal nivå för varje del av Sverige

Artiklar med starkt nyhetsvärde för företagare

Behandlar stora mängder data

Stora statistikmängder från Bolagsverket och SCB ligger till grund. Lingmill tar fram det mest väsentliga för varje region och kommun i Sverige. Och skriver faktasäkrade nyheter om konkurser och nyetableringar. Med en bredd och ett djup ingen annan hinner med. Artiklarna publiceras automatiskt – men med full kontroll av redaktörerna – på den välbesökta sajten Företagande.se.

Bygger upp grunden för det lokala

Med hjälp av artiklar för alla delar av Sverige finns det underlag för ett tydligt lokalt anslag på sajten. Från norr till söder, väster till öster – alla tas upp och behandlas likvärdigt ur ett nyhetsperspektiv.

We would love to hear from you!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By providing my contact details in this form Lingmill may contact me, send me information regarding Lingmill and store my contact details for that purpose. All automated communication contains an unsubscribe link and the possibility to erase all personal data. We will never share your details with any third party.