NY TEKNIK – Dagliga automatiska nyheter om arbetsmarknaden
Lingmill har försett Ny Teknik med arbetsmarknadsartiklar – 3 olika varje dag.

Toppnyheter från stora datamängder

Väljer ut det mest intressanta

Från data om arbetsmarknaden skapar Lingmill nyhetsartiklar. För Ny Teknik skapade vi en algoritm som koncentrerade sig på civilingenjörer, och skrev om just dessa. Fanns det en viss typ av ingenjörer som efterfrågades mer på en viss ort, fanns det en småstad som plötsligt ökade sin efterfrågan – vi valde ut och skrev om det mest intressanta.

Helt automatiskt – rakt in i publiceringssystemet

För att hitta det mest intressanta gick algoritmen igenom mängder av journalistiska principer och analyserar 10 000 möjliga fall för vad som har hänt och hur det kan tolkas. Den mest intressanta varianten valdes ut och behandlades vidare. Sen plockades det fram en lämplig rubrik, en bra tonalitet – och så skrevs artikeln på det språk man valt.

We would love to hear from you!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By providing my contact details in this form Lingmill may contact me, send me information regarding Lingmill and store my contact details for that purpose. All automated communication contains an unsubscribe link and the possibility to erase all personal data. We will never share your details with any third party.