400 unika pressmeddelanden till 800 medie-adresser med hjälp av AI
Lingmill hjälper Bisnode med
thought leadership-content

English

Unika texter till lokala medier

Ett skräddarsytt pressmeddelande till varje kommun i Skandinavien om konkursläget, redo att publiceras – helt automatiskt. Distributionen också den automatisk, rätt pressmeddelande till rätt lokal nyhetspublicist. Det ledde till 120 publiceringar vid första tillfället. Med AI- och NLG-teknik är det möjligt. Projektet genomfördes med content automation-företaget Lingmill i tätt samarbete med Consilio och Bisnode.

✔ 400 unika pressmeddelanden

✔ 800 epost-mottagare inom media

✔ 3 språk

✔ 120 artiklar i lokala medier

✅ Helt automatiskt

Bisnode vill behålla sin position som thought leaders inom affärsutveckling i Skandinavien. Och att skräddarsy Bisnodes viktiga, korrekta data på hyperlokal nivå och skicka ut det som journalistisk text till exakt rätt lokal mottagare – det medför ett stort genomslag. Naturligtvis är detta utmanande att genomföra, men med AI är det möjligt. Med hjälp av Lingmills teknik analyserades konkursdata för varje geografisk position. Lingmill tog fram vad som var mest intressant i varje kommun och skrev ett unikt pressmeddelande för var och en. ”I Helsingør kommune tiltager antallet af konkurser betydeligt", exempelvis.

Detta var perfekt för denna typ av statistik. Att verkligen göra skillnad och nå ut hyperlokalt med vår data på det här viset är naturligtvis extremt positivt, säger Tomas Hedenius, marknadschef, Bisnode a Dun & Bradstreet Company.


400 unika pressmeddelanden matchades sedan med rätt medier och distribuerades dit. Med rätt text, rätt ämnesrad. För Danmark på danska, för Norge på norska och för Sverige på svenska.

120 Published Articles

Resultatet blev 120 publicerade artiklar i lokala medier.

Ramverket och gränsvärdena är framtagna i förväg. Om det saknas data, eller något ter sig märkligt ger algoritmerna en varning och skriver inte om just det som är alltför avvikande. Tonalitet och stil är också framtaget i förväg – strategiskt framarbetat av Consilio tillsammans med Lingmill. Hela processen för detta projekt, från beställning till utskick tog sju dagar.

Första utskicken gjorde på data för konkurser under 2019 jämfört med 2020. Nästa genomfördes som en kvartalsjämförelse för årets första kvartal 2021.

We would love to hear from you!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By providing my contact details in this form Lingmill may contact me, send me information regarding Lingmill and store my contact details for that purpose. All automated communication contains an unsubscribe link and the possibility to erase all personal data. We will never share your details with any third party.