PRODUKT-
BESKRIVNINGAR
– JOBBA I VÅRT 
VERKTYG
Kombinera era copywriters med vår teknik

Lingmill erbjuder produktbeskrivningar på automatisk AI-väg. Nu ger vi också möjligheten för era egna copywriters och skribenter att jobba direkt i vårt verktyg. Er kunskap kombineras snabbt och enkelt med vår teknik och resultatet är exponentiellt. Fler och bättre produktbeskrivningar.

DIREKT I VÅRT VERKTYG

Såväl vårt BASIC- som vårt PREMIUM-paket för produktbeskrivningar är bra lösningar för att få bättre produkttexter på alla olika e-handelssajter. SEO-byråer vi samarbetar med borgar för detta, vi har exempelvis sett ökningar i organisk trafik på över 40 procent. Och nu öppnar vi upp det som några redan fått prova och använda – möjligheten att jobba direkt i vårt verktyg så att er kunskap om domäner och SEO omedelbart kan omsättas och effektiviseras via våra textrobotar.

Utbildning och optimering

Vi hjälper till med utbildning och optimering för att få allting att fungera snabbt och smärtfritt. Vi hjälps åt att ta fram textrobot som passar er och era kunder och behov. Sen skrivs beskrivningar, meta descriptions, punktlistor med mera automatiskt och blixtsnabbt. Till en bråkdel av priset. Och vi gör det på de språk ni behöver.

Abonnemang eller per text

Vi kör detta antingen via abonnemang eller pris per skapad produkttext. Vi ser över behoven och komplexiteten tillsammans och hittar bästa lösningen för er.

Datan som ligger till grund för textrobotarna finns sannolikt redan i era system, i de fall det behöver kompletteras löser vi det tillsammans. 

I en testfas kör vi via smidiga delade dokument men vi kan såklart automatisera hela skapande- och publiceringsprocessen via API eller motsvarande.

Kontakta oss nedan så tar vi ett samtal och kommer igång!


Read more about what NLG, AI, and content automation really are.

We would love to hear from you!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By providing my contact details in this form Lingmill may contact me, send me information regarding Lingmill and store my contact details for that purpose. All automated communication contains an unsubscribe link and the possibility to erase all personal data. We will never share your details with any third party.